Cliënt OnlineNewsfeed

Zoeken op:
Geen aftrek van door dga te beïnvloeden boeterente
Heeft een dga een hypotheek afgesloten bij zijn eigen bv? En kan hij zelf bepalen hoeveel boeterente hij moet betalen bij een voortijdige aflossing? Dan mag hij deze boeterente niet aftrekken, zo oordeelt Rechtbank Den Haag. Lees verder...
Aangemeld bij MijnOverheid? Dan digitale WOZ-beschikking!
Heeft de eigenaar van een woning eenmaal zich aangemeld voor digitale toezending van WOZ-beschikkingen door de gemeente? Dan kan hij niet meer van de gemeente eisen dat zij hem de WOZ-beschikkingen op papier doet toekomen. Lees verder...
Mogelijke afschaffing 30%-regeling leidt tot onrust
Zo’n 40 bedrijven, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties hebben de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om de 30%-regeling in huidige vorm te behouden. Volgens de ondertekenaars zet dat de Nederlandse bedrijven van de toekomst (scale-ups) op achterstand en maakt Nederland onaantrekkelijker voor het technische talent dat we keihard nodig hebben. Lees verder...
Tijdelijke wijziging Leidraad Invordering 2008
De staatssecretaris heeft besloten om tijdelijk toe te staan dat de ontvanger aan ondernemers een betalingsregeling kan toekennen voor een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Lees verder...
Accountantscontrole NOW-regeling vaak ontoereikend
Uit een review die de Auditdienst Rijk (ADR) heeft uitgevoerd op accountantscontroles bij de NOW-regeling blijkt dat een derde van die controles ontoereikend was. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder...
Geen versnelde afschrijving goodwill voor oudere ondernemer
Een dga brengt de onderneming van zijn bv in zijn eenmanszaak in en bedingt daarbij een vergoeding voor goodwill. Deze vergoeding mag niet zien op persoonlijke goodwill. Persoonlijke omstandigheden kunnen daarom geen reden zijn om de fiscale afschrijving over de goodwill te versnellen. Lees verder...
Aanpassing minimumloon per 1 juli 2022
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd. Lees verder...
Ontbreekt naam in contract? Winstcorrectie en naheffing btw!
Als uit de overeenkomsten van opdracht niet blijkt dat de werkzaamheden zijn verricht, riskeert de ondernemer correcties van de afgetrokken kosten en/of naheffing van btw. Het kan zelfs zo zijn dat zijn ondernemerschap ter discussie komt te staan. Lees verder...
Zonder onderneming valt er niets geruisloos in te brengen
Een ondernemer kan de activiteiten van zijn VOF niet geruisloos inbrengen in een bv als hij zoveel activiteiten heeft afgestoten dat hij geen materiële onderneming meer drijft. Lees verder...
Tweede tijdvak STAP-budget ook weer snel op
Ook de tweede ronde van het STAP-budget was weer snel op. Maandagochtend 2 mei 10.00 uur ging voor de tweede keer dit jaar het STAP-loket open. Net als bij de eerste aanvraagperiode was de interesse vanaf de start erg groot. Ruim 45.000 mensen hebben een aanvraag ingediend waardoor op 3 mei rond 20.30 uur geen budget voor deze periode meer beschikbaar was. Lees verder...